Transport without limits in Energy Sector

Historie Rigmoves

In 2008 zijn L. Kielstra Kraanverhuur, Lubbers Logistics Group en Pax Bouw- en Industrieservice een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam KLP Rigmoves.

Alle drie bedrijven hebben een lange logistieke historie en zijn specialisten in upstream olie en gas logistiek. Om meer over de historie van deze bedrijven te weten te komen, bezoekt u dan de volgende websites: www.lkielstra.nl, www.lubbers.net en www.pax.nl.

KLP Rigmoves richtte zich vanaf de oprichting specifiek op de olie- en gasindustrie en verzorgde de complete verhuizingen van boortorens . Tientallen goed getrainde mensen, speciale vrachtauto’s en zware telescoopkranen zijn nodig om deze omvangrijke en veelal complexe projecten uit te voeren. In de jaren die volgden heeft KLP Rigmoves zich ontwikkelt tot een voorname speler op dit gebied.

Naast de partnerrol binnen KLP Rigmoves heeft Lubbers als specialistische transportonderneming ook niet stil gestaan. Door het continue uitbreiden van haar netwerk heeft Lubbers de laatste jaren ingespeeld op de geografische ontwikkelingen bij de exploratie van nieuwe olie- en gasbronnen en de verdergaande internationalisering van haar klanten. Daarbij is geconstateerd dat klanten ook buiten het tot dan toe bestaande verzorgingsgebied van KLP Rigmoves op zoek waren naar partners voor volledige uitbesteding van boortoren verhuizingen. Om die reden werd besloten om activiteiten van KLP Rigmoves per 1 januari 2015 voort te zetten onder de naam Lubbers Rigmoves.

RSS Feed