Blogs

16

Complex wegtransport: Het laden, transporteren en lossen van twee historische boerderijen

De uitdagingen van dit wegtransport

Lubbers is benaderd door de oudheidkundige stichting “De Spiker”. Deze stichting heeft als doel om gebouwen, dorpsgezichten en landschapsdelen die kenmerkend zijn voor het oude Schoonebeek in stand te houden. De Spiker vroeg Lubbers om logistieke ondersteuning te bieden bij het verplaatsen van twee historische veeschuren, ook wel ‘boo’ genoemd. Deze moeten lokaal tussen Coevorden en Schoonebeek verplaatst worden.
De boo is typerend voor het gebied rondom Schoonebeek. Rond het jaartal 1600 stonden in dat gebied tientallen booën, helaas zijn hier slechts enkelen van overgebleven. In een boo werd rundvee gehouden en dat was toen uniek in Drenthe. Het grootste deel van Drenthe was namelijk veen en hei en daar liepen alleen schapen, je kon er weinig met rundvee. In het kleine stukje rondom Schoonebeek dus wel. Vandaar dat het belangrijk is dat dit stukje cultureel erfgoed behouden blijft.
Het verplaatsen van deze booën bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Zo moesten alle stenen en rieten wanden voorzichtig verwijderd worden en de volledige frameconstructie moest verstevigd worden om gehesen en getransporteerd te kunnen worden. Hierin was het belangrijk de oude gebouwen niet te beschadigen.
Ook gaven de afmetingen wat leuke uitdagingen. De grootste van de twee booën was namelijk 6.60 meter breed en 7.50 meter hoog. En dat betekende dat routeonderzoek vooraf noodzakelijk was en het transport met een speciale dieplader en onder toezicht van een transportbegeleider uitgevoerd moest gaan worden.

Onze oplossing

Het projectteam van Lubbers heeft in dit project nauw samengewerkt met een kraanbedrijf en ervaren bouwkundigen. Gezamenlijk werd een constructieplan (versteviging objecten), transport- & verkeersplan en een veiligheidsplan opgesteld.Lubbers heeft geadviseerd in het verstevigen van de lading en heeft het voortouw genomen in het uitvoeren van het routeonderzoek, het vastzetten van de lading en de uitvoering van het exceptioneel transport.

Resultaat

De uitvoering van de hijsklus en het exceptionele transport trok veel bekijks. Het publiek was onder de indruk van ‘boerderijen die boven de bomen hingen’ en ‘boerderijen op wielen’.
Zowel de hijsklus als het exceptionele transport is zonder problemen uitgevoerd. Stichting De Spiker was zeer content met de professionele uitvoering van het project en de fijne samenwerking tussen alle betrokken partijen.
“Een belangrijk stukje cultureel erfgoed is voor de regio behouden gebleven en kan straks door een groter publiek bekeken worden”, aldus de stichting.
Wij zijn specialist in complex transport. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor wegtransport, klik dan hier.