Cases

Lubbers Decom North

Het knippen van windmolenbladen en vervoer naar recyclingbedrijf

De uitdaging

Windmolenwieken, ook wel bladen genoemd, zijn zo ontworpen dat ze de windenergie zeer efficiënt kunnen omzetten in een roterende beweging, die door de turbine weer omgezet kan worden in elektrische energie. Om dit te kunnen realiseren wordt in het ontwerp gekeken naar de vorm, afmeting en de samenstelling van materialen. Lang, licht en sterk is het motto. Afmeting & vorm: lastig te vervoeren De windmolenbladen worden steeds langer. De maximale bladlengte van moderne windturbines ligt rond de 65 meter bij landgeplaatste turbines en rond de 85 meter bij offshore turbines. Er zijn al test gedraaid met bladen van 107 meter. Materialen: lastig te recyclen Om efficiency redenen zijn de bladen meestal gemaakt van een composiet met daarin plastic en aluminium of polyester en polyurethaan. Om de materialen stevig aan elkaar te bevestigen worden chemische lijmen of harsen gebruikt. Deze combinatie van materialen is helaas moeilijk te recyclen. Het scheiden van de verschillende materialen is erg arbeidsintensief. En bestaande shredders en verbrandingsovens raken vervuild door de lijmresten en er kunnen gevaarlijke dampen vrijkomen waardoor aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Daarnaast ligt er nog de uitdaging om als restproduct een herbruikbare grondstof te creëren die efficiënt hergebruikt kan worden. Het liefste binnen dezelfde industrie, dus circulair.

Onze oplossing

Wij vinden het belangrijk dat de verwerking van de bladen efficiënt verloopt en de impact op het milieu minimaal blijft. Daarom biedt Lubbers een mobiele oplossing waarbij de bladen op locatie klein gemaakt worden tot standaard transport afmetingen. Hierdoor wordt voorkomen dat de lange bladen nog een keer door de inzet van zware kranen en zee- of binnenvaartschepen behandeld en verplaatst moeten worden. Door onze uitgebreide vestigingenstructuur zijn wij in staat om in bijna alle Europese landen de bladen lokaal te verkleinen. Ons projectteam doet hiervoor eerst een risicoanalyse en haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt gekeken of het project veilig, zonder gezondheidsrisco’s en met minimale impact op het milieu uitgevoerd kan worden. Rekening houdend met deze aspecten zal een plan opgesteld worden waarin de uitvoering en maatregelen worden omschreven. Bij de uitvoering zal Lubbers zorgdragen voor het uitvoerend personeel en alle materialen. Het gaat hierbij onder andere om de hydraulische schaar of zaag, vrachtwagen(s), heftruck, kraan, afvalcontainer(s), veegmachine, sanitaire- & kantoor unit, etc. Tijdens het project wordt de klant continue op de hoogte gehouden van de vorderingen bij het verkleinen van de bladen en het recyclen.

Resultaat

Klanten krijgen een turn-key oplossing voor de volledige verwerking van de windmolenbladen. Na volledige verwerking krijgen de klanten een verwerkingscertificaat en een toelichting op de hoeveelheid en soort restafval. Het restproduct kan mogelijk als nieuwe grondstof ingezet worden, dit is onder andere afhankelijk van het type blad.