Complex transport & logistics. One solution. Lubbers.
Offerte aanvragen
Door op Versuren te klikken, stemt u in met onze Voorwaarden en ons Privacybeleid.
Hoe groot, zwaar
of gevaarlijk
uw transport
ook is. Wij
regelen het.
Altijd de juiste
opties voor
iedere complexe
logistieke uitdaging.
Waar ter wereld uw
lading ook naartoe
moet, wij zorgen
ervoor. Snel, veilig
en betrouwbaar.

Algemene voorwaarden

Lubbers biedt haar opdrachtgevers een breed palet aan transport- en logistieke diensten aan. Zoveel als mogelijk werkt Lubbers met branchevoorwaarden die op alle contracten met Lubbers van toepassing zijn. Dit betekent dat naar gelang de aard van de door Lubbers te verrichten werkzaamheden, verschillende algemene voorwaarden op deze dienstverlening en de relatie met haar opdrachtgever van toepassing zijn. Welke dat zijn, vindt u hieronder.

Alle diensten van Lubbers worden verricht door Lubbers Transport Group B.V. of door de aan haar verbonden groepsmaatschappijen, zoals daar zijn: Lubbers Logistics Group B.V., Lubbers Projects & Services B.V., Lubbers Global Freight B.V., Lubbers Benelux B.V., Lubbers Rigmoves & Pipelines Services B.V. en Lubbers@work B.V. (samen: ‘Lubbers’). Op alle door Lubbers voor u als opdrachtgever verrichte diensten zijn, naar gelang van de overeenkomst, opdracht of werkzaamheden, de navolgende algemene voorwaarden en/of normen van toepassing:

ROAD TRANSPORT
 • op alle vervoer binnen Nederland en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoerscondities (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • op alle grensoverschrijdend wegvervoer: de conventie over het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-Verdrag) en aanvullend daarop voornoemde AVC;
 • op alle kraanwerkzaamheden en verticaal transport (hijs- en hefwerkzaamheden): de Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport (VVT) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg.
 
GLOBAL FREIGHT
 • op alle grensoverschrijdend wegvervoer door Lubbers: de conventie over het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-Verdrag), en aanvullende daarop de hierna genoemde AVC;
 • voor opslag en physical distribution (PD)-activiteiten: Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

 
PROJECT & SERVICES

RIGMOVES
 • op alle vervoer binnen Nederland en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoerscondities (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • op alle grensoverschrijdend wegvervoer: de conventie over het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-Verdrag) en aanvullend daarop voornoemde AVC;
 • op alle kraanwerkzaamheden en verticaal transport (hijs- en hefwerkzaamheden): de Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport (VVT), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
 • op alle montagewerk: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 
PIPELINE LOGISTICS
 • op alle vervoer binnen Nederland: de Algemene Vervoerscondities (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
 • op alle grensoverschrijdend wegvervoer: de conventie over het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-Verdrag), en aanvullende daarop voornoemde AVC;
 • op opslag en physical distribution, PD-activiteiten: Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam;
 • op alle kraanwerkzaamheden en verticaal transport (hijs- en hefwerkzaamheden): de Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport (VVT) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Middelburg;
 • met betrekking tot exceptioneel transport: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET) gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 
CONTAINER VERHUUR
 
LUBBERS@WORK
 • de NBBU-cao gesloten tussen de Landelijke Belangenvereniging en De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU);
 • de algemene voorwaarden NBBU, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam;
 • NEN 44001- norm, welke eisen bevat voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw);
 • en de VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) certificering. Het VCU is ondergebracht bij de SSVV oftewel de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.
 
Op alle dienstverlening van Lubbers zijn altijd van toepassing: de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden (TLN), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage.
Van bovengenoemde voorwaarden is op de dienstverlening door Lubbers steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Alle versies zenden wij u desgevraagd in print kosteloos toe.

Bij iedere opdracht voor Lubbers van een opdrachtgever, heeft die opdrachtgever zich met het aangaan van iedere overeenkomst akkoord verklaard met de toepassing van de genoemde algemene voorwaarden. Opdrachtgever heeft bij het sluiten van die overeenkomst kennis kunnen nemen van die voorwaarden. Indien Lubbers en een opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van de relevante genoemde algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden op daarop opdrachten, offertes of overeenkomsten altijd ook van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

Experts in complexe logistiek. Neem contact op.

Neem contact op

André Mulder

a.mulder@lubbers.net
+31 (0)6 52 66 51 57

 

Neem contact op

Herman Ruinemans

h.ruinemans@lubbers.net
+31 (0)6 46 08 39 78

 

Neem contact op

Jaap Kroon

globalfreight@lubbers.net
+31 (0)6 515 351 43

“Lubbers is onze vaste partner voor wegtransport. Hun netwerk en de focus op service en kwaliteit zijn een perfecte match voor ons.”

– SR Group, Norway.

“We werken voor urgent transport het liefst met Lubbers, ze zorgen altijd dat ons materieel op tijd arriveert.”

– HESS Denmark.

“Samen met Lubbers bieden we in heel Europa alle denkbare standaard en specialistische DNV 2.7.1 offshore containers & baskets.”

– VP Business Development OEG Offshore Ltd.

“De communicatie met de chauffeurs loopt altijd soepel, dat is voor ons erg belangrijk.”

– HESS Denmark.

“Naast verbeterde efficiëntie en processen, besparen we nu flink op onze jaarlijkse uitgaven voor huur en transport van offshore containers & baskets.”

– Senior Procurement Specialist, Halliburton.

De hoogste standaarden in kwaliteit & veiligheid

© Lubbers Logistics, 2021