Privacybeleid

Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Lubbers Logistics Group B.V. of de aan haar gelieerde ondernemingen: Lubbers Transport Group BV, Lubbers Projects & Services BV, Lubbers Global Freight BV, Lubbers Benelux BV, Lubbers UK Ltd, Lubbers Germany Gmbh, Lubbers Denmark ApS, Lubbers Norway AS, Lubbers Romania Srl, Lubbers Italy Srl, Lubbers Turkey Transport Ltd STi, Lubbers Rigmoves & Pipelines Services BV en Lubbers@work BV (gezamenlijk: “Lubbers”) alle informatie gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt via onze website en/of onze diensten. Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Dit beleid is van kracht vanaf 21 juni 2018. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN Lubbers kan uw persoonsgegevens verwerken als gevolg van uw gebruik van onze diensten. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (“GDPR”). De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voornamelijk contactgegevens. Dit zijn de contactgegevens die u kunt verstrekken om gebruik te maken van de diensten van Lubbers, zoals uw naam en/of (bedrijfs)e-mailadres en andere persoonsgegevens die u actief kunt verstrekken door bijvoorbeeld online onze diensten aan te vragen. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS Wij zetten ons in voor onze klant en koesteren betrouwbare relaties; op basis van onze overeenkomst met u of uw bedrijf kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: Om u en ons veilig te houden bij de uitvoering van onze diensten Om u (en/of uw bedrijf) te voorzien van onze diensten Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten Om u informatie te sturen met betrekking tot onze producten en diensten, zoals onze e-mailnieuwsbrief en/of promotierapporten. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS Lubbers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Lubbers verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen als wij bieden. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN Cookies zijn kleine bestanden, die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u een website of applicatie bezoekt. Cookies helpen bij het opslaan van voorkeuren en andere informatie op webpagina’s die u bezoekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Klik hier om onze cookieverklaring te lezen. GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lubbers. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lubbers.net. Om uw privacy te beschermen en om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN Lubbers neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via privacy@lubbers.net VRAGEN OF KLACHTEN? Heeft u vragen of misschien een klacht? U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij vinden het echter belangrijk en nemen onze verantwoordelijkheid. Laat het ons alstublieft zo snel mogelijk weten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens: CONTACTGEGEVENS Lubbers Logistics Group BV Klaverakker 2 7761 RA Schoonebeek Nederland Tel: +31 (0)524 537777 Fax: +31 (0)524 534592 E-mail: privacy@lubbers.net