Hoe wij werken aan duurzaamheid

Bij Lubbers Logistics Group zien wij het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken door onze eigen ESG (Environment, Social and Governance) prestaties te versnellen. Wij willen nu actie ondernemen voor de generaties na ons. Als logistiek dienstverlener maken wij deel uit van de transport- en logistieksector, die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgasemissies die bijdragen aan klimaatverandering. Alles wat wij bij Lubbers doen, dient ons doel om de wereld een beetje minder gecompliceerd te maken. Dit streven vormt ook de leidraad voor onze inspanningen ten aanzien van de toenemende duurzaamheidsvraagstukken en de uitdagingen waar wij, onze klanten en de wereld voor staan. Zoals in onderstaand overzicht wordt geïllustreerd, wordt onze duurzaamheidsstrategie ondersteund door drie ESG-prioriteiten. Hoe beter wij presteren op het gebied van onze ESG-prioriteiten, hoe duurzamer onze klanten en wij als bedrijf worden.

Hoe wij werken aan duurzaamheid

Lubbers Logistics Group is uw one-stop-shop leverancier voor complexe transport en logistieke oplossingen in energie, maritiem, industrie, lucht- en ruimtevaart en defensie. In energie bieden wij onze oplossingen in olie en gas, kernenergie en duurzame energie zoals wind en geothermisch.

Als uw duurzame partner investeert Lubbers Logistics Group in een groenere toekomst. Emissiereducties en vooruitgang naar wereldwijde net-nul doelstellingen zijn onze belangrijkste waardedrijvers.Door innovatie en digitalisering werkt LLG samen met klanten gericht op:

1) het stimuleren van efficiëntie en het in evenwicht brengen van snelheid, kosten en emissies
2) het bevorderen van het verkleinen van de ecologische voetafdruk door het nemen van weloverwogen beslissingen
3) het handhaven van hoge veiligheids- en milieunormen

LLG associeert de effecten van zijn strategische duurzaamheidsfocus op emissiereducties, partnerschappen en veiligheid met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder met Klimaatactie (SDG 13), Partnerschap voor de Doelen (SDG 17) en Veiligheid, dat verband houdt met Goede Gezondheid en Welzijn (SDG 3).

In onze hele organisatie zetten mensen zich in om op verantwoorde wijze specifieke doelen te bereiken om een duurzame toekomst te realiseren die ten goede komt aan aandeelhouders, belanghebbenden, onze mensen en onze planeet. LLG maakt zoveel als praktisch mogelijk gebruik van wereldwijd erkende standaarden voor meting, monitoring en rapportage.

Het uitvoerend management van Lubbers Logistics Group heeft de strategie van de onderneming bepaald door duurzaamheid als een integraal onderdeel daarvan op te nemen. De raad van commissarissen van de onderneming heeft de strategie goedgekeurd en houdt toezicht op het uitvoerend management bij de uitvoering van de strategie. De kern van onze strategie is om het team van Lubbers LG en onze klanten in staat te stellen aan hun behoeften te voldoen, inclusief hun duurzaamheidsdoelstellingen. Op deze manier wordt duurzaamheid direct gekoppeld aan waardecreatie voor onze klanten en daarbuiten. Daarnaast is het stimuleren van vooruitgang op het gebied van duurzaamheid ook een voorwaarde om aan de toenemende verwachtingen van al onze belangrijke relaties te voldoen en deze waar te maken.

LLG zal in 2022 een basis stakeholder assessment uitvoeren. We zullen een materialiteitsmatrix opstellen om onze duurzaamheidsstrategie te valideren en op gepaste wijze bij te sturen. Duurzaamheid is sinds 2016 opgenomen in periodieke risicobeoordelingen en vormt een integraal onderdeel van het risicoregister en de controles van de onderneming. Duurzaamheid is ook opgenomen in de reguliere rapportagecyclus als onderdeel van het jaarverslag. De onderneming rapporteert over haar duurzaamheidsstrategie, doelstellingen en de voortgang bij het behalen van die doelstellingen.

Duurzaamheid als groei factor

Milieu

 • Klimaatverandering en voetafdruk
 • Onze logistieke dienstverlening koolstofvrij maken, samenwerkingsverbanden aangaan om het koolstofvrij maken van toeleveringsketens snel en op grote schaal door te voeren, en verantwoordelijkheid nemen voor onze voetafdruk
 • Uitstoot verminderen in lijn met 1,5°C en tegen 2050 op alle gebieden een netto-uitstoot van nul bereiken

Samenleving

 • Hulp en noodhulp ondersteunen
 • Onze Aid & Relief-ondersteuning uitbreiden en onze capaciteiten en vaccinoplossingen verbeteren
 • Een toonaangevende leverancier van humanitaire logistieke diensten zijn

Mensen

 • Onze grootste bron van waarde
 • Onze groei ondersteunen door het meest betekenisvolle bedrijf binnen de logistieke sector te worden en diversiteit te vergroten
 • Veiligheidsrisico’s en verwondingen tot een minimum beperken

Verantwoordelijk ondernemen

 • Integriteit in onze waardeketen
 • Integer zakendoen en alle wetten naleven in onze hele waardeketen
 • Een verantwoordelijk bedrijf runnen in overeenstemming met onze vier deugden

Society

 • Supporting aid and relief
 • Increase our Aid & Relief support and enhance our capabilities and vaccine solutions
 • Be a leading provider of humanitarian logistics services

People

 • Our greatest source of value
 • Underpin our growth by becoming the most meaningful company within the logistics industry and increase diversity
 • Minimise safety hazards and injuries

Responsible business

 • Integrity across our value chain
 • Conduct business with integrity and comply with all laws across our value chain
 • Run a responsible business in line with our four virtues

Heb jij onze volgende uitdaging?

Spreek met een Lubbers transport expert.